Jak przetrwać związek na odległość i nie zwariować? / How to manage long distance relationship and don't get crazy?

Nieważne czy jesteście małżeństwem, narzeczeństwem czy po prostu parą. Nieważne czy mieliście szansę ze sobą mieszkać czy jeszcze nigdy nie spotkaliście się na żywo. Ważne jest to, że się kochacie i chcecie być razem. Każda miłość jest ważna i piękna. To, że jeszcze nigdy w życiu się nie dotknęliście i rozmawiacie tylko przez komunikatory internetowe nie oznacza, że jesteście gorsi czy mniej wartościowi.

Zdarzyło Wam się kiedyś, że ktoś Was wyśmiał? Powiedział coś w stylu : jak możesz być pewna/pewien jego/jej miłości skoro tak naprawdę nigdy się nie widzieliście! Może on chrapie lub ona jest bałaganiarą i nie będziecie tego w stanie zaakceptować? Po co inwestować czas w taki związek?

Przyznajcie się. Pewnie nie raz słyszeliście coś podobnego?

Otóż jest sens i warto. Życie na odległość nie trwa przecież wiecznie i kiedyś kończy się wymarzonym happy endem. Wystarczy spełnić dwa warunki : trzeba kochać bezgranicznie i ufać. To jest klucz do tego, żeby wytrwać dłużące się tygodnie w rozłące.

Tych z Was, którzy dopiero trafili na nasz blog i nie znają naszej historii, odsyłamy do pierwszych postów. Jesteśmy dowodem na to, że cierpliwość popłaca, chociaż należymy do tej grupy szczęściarzy, że do tej pory nasz najdłuższy okres rozłąki to cztery miesiące. Niektórzy żyją tak latami. Ale w końcu i im udaje się spotkać.

To nie jest łatwe, wielokrotnie będziecie się kłócić, wątpić, może nawet zastanawiać się czy jest sens dłużej ciągnąć taką relację. Ale wystarczy wtedy jeden ciepły SMS, czy rozmowa wideo by rozwiać wszystkie wątpliwości. Prawda jest taka, że zazwyczaj to się po prostu wie. Gdzieś w głębi duszy czuje się, że to jest nasza druga połówka jabłka, nasze przeznaczenie.

Kiedy nabierzecie pewności, że chcecie iść razem przez życie, dojdźcie do porozumienia gdzie chcecie mieszkać i zbierajcie pieniądze. To jest często główny powód przez który pary mieszkają daleko od siebie przed tak długi czas. Poznajcie wszelkie prawne regulacje, myślcie o przyszłości, miejsce zawsze jakąś gotówkę w zapasie. Wiem, nie brzmi to zbyt romantycznie. Jednak jeśli zdecydujecie się żyć np. w Indiach - i nie będziecie mieć stażu lub wizy pracowniczej (o którą ciężej niż o spotkanie Jezusa) - nie będziecie mogli pracować. Wg. prawa trzeba czekać 2 lata od ślubu (!!!), żeby móc aplikować o kartę OCI. Dlatego porzućcie bujanie w obłokach na chwilę i skupcie się na prozaicznych sprawach. Kłótnie o pieniądze to jeden z częstych powodów zabijających miłość.

Przestańcie w końcu patrzeć na to "co inni powiedzą". Wsłuchajcie się w głos swojego serca, rozmawiajcie z ukochanymi jak najwięcej, planujcie wspólną przyszłość i realizujcie marzenia. Na pewno Wam się uda. Związek na odległość jest taki jak każdy inny tylko trzeba w niego włożyć trochę więcej pracy. Myślcie o pierwszym pocałunku na lotnisku. Niech Was motywuje do walki :)


Nevermind if you are married, engaged or just a couple. Nevermind if you had a chance to live together or have never seen each other in person. Important thing is that you are in love and want to be together. Every kind love is important and beautiful. Fact, that you didn't have a chance to touch and you are talking only or Skype (or something) doesn't make you worst or less valuable.

Did you ever have a situation that anyone laugh at you? Said something like : how you can be so sure her/his love if you never met her/him in real life! Maybe he is snoring / or she is making a huge mess around her and you will not be able to accept that! Why to invest time in a relation like that?

Admit it. Probably you have heard something like that, and not just once.

Well, I am telling you that it has some sense to invest time and its worth it. Life apart doesn't last forever and finally you will get your happy ever after. Just meet two conditions: you have to love like crazy and trust. This is a key to manage long weeks without your half.

This of you, who are on the blog for the first time and don't know our love story I encourage to read couple of first posts. Rest of you know that we are proof that patience always wins. But also we were so lucky that we lived apart only four months the longest. Some people are living like that even for years! But even then they finally are meeting.

It is not an easy way. You will argue many times, you will have doubts or even think if it is sense to stay longer in this kind of relationship. But then you will get one lovely message or you will talk on video chat and all doubts will disappear. The truth is that usually you just KNOW THAT. You know that it's your second half of the apple, your destiny.

So, when you will be sure that you want to spend your life together, talk where actually you want to live and keep collecting money. This is often the main reason why couples stay apart from each other for such a  long time. I know, it does not sounds romantic but get to know all law and regulations, think about the future and always have some savings. If you are planning to live in India (and will not have any training here or work visa - this second is very difficult to get) you must know that you will not be able to work for two years. Legally you must wait two years after your wedding to apply for an OCI card. And then, of course, wait a couple more months. Therefore, abandon the dreaming in the clouds for a moment and focus on prosaic matters. Fights about money are one of the main reason which kills love.

And stop finally worrying about "what people will tell". Listen to your heart, talk with your Love as much as you can, plan your future and make your dreams come true. You will get it. You will win. Long distance relationship is like any other relation, you only have to work a little harder on it. Keep thinking about your first kiss on the airport. Let's motivate you to fight :)Comments

Popular posts from this blog

Indie, czy warto? - Natalia / India, is it worth it? - Natalia

Top 10 ulicznego jedzenia w New Delhi / Top 10 of street food in New Delhi

Przepis na : Łodygi Kalafiora / Recipe for Gobhi ke danthal