Skip to main content

Święto Navratri , część 1 / Navratri Festival, part 1.

Życie na odległość bywa bardzo trudne, ale stwarza również wiele nowych możliwości. Podczas wieczornych spotkań na Skype można nie tylko rozmawiać, ale celebrować różne wydarzenia. W Indiach obchodzi się wiele pięknych, kolorowych świąt. O niektórych wiedziałam, np. Diwali czy Karva chauth (filmy Bollywood także bywają kopalnią wiedzy ;) ), o niektórych nie miałam bladego pojęcia. Jednym z takich świąt, jest Navratri, które trwa 9 dni, i w tym roku zaczyna się 1 października. Postanowiliśmy, że chociaż nie możemy być razem w tym czasie, nie przeszkodzi nam to celebrować to święto wspólnie.

Kilka słów o Navratri. Nazywane inaczej Świętem Dziewięciu Nocy poświęcone jest żeńskiej bogini, Matce Wszechświata, którą uosabia Durga, żona Śiwy (ta, która uwalnia od cierpienia, dawczyni życia, zwyciężczyni zła). Przedstawiana jest ona pod dziewięcioma postaciami, awatarami, innymi na każdy dzień festiwalu. Miewa 8 lub 10 ramion albo troje oczu. Dosiada lwa, który reprezentuje wolę i determinację.  W dłoniach trzyma przedmioty. Wszystko to nie jest dziełem przypadku, a ma ogromne znaczenie.

Każdy dzień to inne rytuały i modlitwy. W  czasie festiwalu obowiązuje ścisły post, a każdemu dniowi przypisany jest inny kolor, i takie ubrania zakładają kobiety. Bardzo cieszę się na to święto i chociaż nie zobaczę go na własne oczy w Indiach, będę mogła celebrować je z moim Narzeczonym wspólnie, chociaż na odległość. O przestrzeganiu postu i jego zasadach napiszę następnym razem, przygotowuję też małą kapliczkę, przed którą zapalę świeczkę i rozłożę kwiaty by móc pełniej celebrować wszystkie 9 nocy.

Czy to nie jest piękne? Jak Wy przygotowujecie się do Navratri? Czy pościcie? A może również żyjecie w związku na odległość i możecie celebrować Navratri jedynie przez Skypa? Pochwalcie się swoimi wrażeniami, zdjęciami Waszych kapliczek, miniaturowych domowych świątyń.

(Irrakuri)

Life at a distance can be very difficult, but also creates many new opportunities. During the evening meetings on Skype, you can not only talk, but discover how to celebrate various events. India celebrates many beautiful, colorful festivals. On some I knew, for example. Diwali and Karva Chauth (Bollywood films also tend to be a mine of information;)), for some I had no clue. One of these festivals is Navratri, which lasts for nine days, and this year begins on October 1. We decided that although we can not be together at this time,it will not prevent us to celebrate this holiday together.

A few words about Navratri. Otherwise known as the Feast of the Nine Nights is dedicated to a female goddess, Mother of the Universe, which embodies Durga, wife of Shiva (one that frees you from suffering, giver of life, winner of evil). It is presented under nine characters, avatars, different for each day of the festival. Has 8 or 10 arms or three eyes. She rides on a lion, which represents the will and determination. In the hands she holds objects. All this is not a coincidence, and is of great importance.

Every day is for different rituals and prayers. During the festival a strict regime, a day of each is assigned a different color, and such clothes are worn by women. We look forward to this holiday and though I see it with my own eyes in India, I can celebrate it with my fiance together, although I remain in Poland. The observance of fasting and its principles about which I will write next time, prepare a small chapel, before which i will light a candle and spread flowers to be able to fully celebrate all 9 nights.

Isn't it beautiful? How do you prepare yourself for Navratri? Do you fast? And maybe you live in a long distance relationship, and you can celebrate Navratri only through Skype? Praise your impressions and photographs of your shrines, pet miniature temples.

Comments

Popular posts from this blog

Związek na odległość: Natalia i Abhishek / LDR : Natalia & Abhishek

Niedawno pisaliśmy Wam o tym jak bardzo podziwiamy pary, które miesiącami czy nawet latami żyją w związkach na odległość. To bardzo trudne i wymaga wiele cierpliwości, zaufania i miłości. Jednak takie związki się udają, a często są o wiele silniejsze niż te "zwyczajne". Wyobraźcie sobie jak wspaniały jest moment pierwszego spotkania w cztery oczy, ile emocji, ile radości!

Dzisiaj przedstawiamy Wam Natalię, która opowie Wam o swoim związku na odległość z Abhim. Już niedługo, nareszcie, spotkają się na żywo! Czy miłość nie jest piękna i warta pracy i poświęceń?

Jeśli i Wy chcecie podzielić się na naszym blogu swoją miłością na odległość, wyślijcie nam maila : polindidiaries@gmail.com

*
Lately we wrote how much we admire couples who live in long distance relationships for months or even years! It's very hard and it requires a lot of patience, trust and love. But these relations work and very often are stronger than the "usual". Imagine how wonderful is the moment o…

HUSBAND & WIFE / MĄŻ & ŻONA

Our dreams came true. After months living on Skype, living 6000 kilometres away from each other, 10th December 2016 we got married and we are probably the most happiest couple on the planet. <3

We love each other more and more every day, and our wedding was the best day in our life. Now we can start our new life adventure and can't wait for that! Stay tuned!

Mr & Mrs M.Nasze marzenia się spełniły. Po miesiącach życia na Skype, życia z 6000 kilometrów pomiędzy nami, 10 grudnia 2016 wzięliśmy ślub i jesteśmy prawdopodobnie najszczęśliwszą parą na świecie! <3

Z dnia na dzień nasza miłość jest coraz większa, a nasz ślub był najwspanialszym dniem w naszym życiu. Teraz możemy zacząć zupełnie nową, wspólną przygodę i iść przez życie razem, mocno trzymając się za ręce. Już nie możemy się doczekać! Zostańcie z nami!

Pan i Pani M.

Just be happy / Po prostu bądźcie szczęśliwi

We hope that you are leaving behind a year full of exciting emotions and good days. In 2018 we wish you love. Because love is a thing which makes people more happy and keeps them smiling. Just be happy guys.

Merry Christmas and a happy New Year!

J&A

***
Love II

Love is a cup of coffee with cinnamon. Sweet and black like November nights.
Love is the smell of chocolate cake. Fresh and warm meltng in my mouth.
Love is the green of coriander, queen of the herbs.
Love is the Sun and blue sky, touching and shining on my cheeks.
Love is the summer so hot that only dreams about bath tub full of ice cubes can reduce this pain.
Love is a loud laugh flying around the room.
Love is the masala chai served at five, punctual like a clock.
Love is a blanket and book in moody autumn evenings when night don't want to go away.
Love is love. It's you and me. In health and sickness. Sadness and happiness. When you are close to me of far far away.
Love is the math and chemistry and music and vo…