Jak zostałam połykaczką ognia / How I ATE fire.

Moim zdaniem Indie to w dużej mierze przepyszne jedzenie. Ale nie jakieś tam jedzenie. Indie to street food. Najlepszy na świecie. Nie boję się stwierdzenia, że jeśli nigdy nie spróbowaliście niczego z ulicy to tak naprawdę, niewiele wiecie o Indiach. Bo właśnie tam dzieje się najwięcej. Oczywiście, to wielce prawdopodobne, że będziecie mieć rozstrój żołądka. To jest prawdziwy szok dla naszego organizmu, zmiana klimatu, kontynentu, inna flora bakteryjna, znacznie więcej przypraw i ta intensywność smaków! Ale warto ryzykować, bo już po pierwszym kęsie poczujecie się jak w niebie. Przed wylotem gorąco polecam picie jogurtów i jedzenie bananów. Kieliszek wódki, na miejscu, od czasu do czasu też nie zaszkodzi, a kiedy myjecie zęby - płuczcie je w butelkowanej wodzie, i tylko taką pijcie, a jest duża szansa, że nic Wam nie będzie, albo Wasz żołądek obejdzie się z Wami delikatnie.

Ja oficjalnie jestem zakochana w jalebi, golgappas i faluda ale o tym chcemy pisać na bieżąco i już na samym początku sierpnia będziemy mieli ku temu wiele okazji (odliczamy minuty!!!!).
Dzisiaj o tym jak zostałam połykaczką ognia. Dzisiaj opowiem Wam o paan.
Ważne jest, by na ulicy jeść tam, gdzie zawsze tłumnie gromadzą się miejscowi. To gwarancja, że jest pysznie i świeżo, bo towar schodzi błyskawicznie. Miejsce z fire paan jest bardzo popularne i A. wiele mi o nim opowiadał. Byłam zachwycona i nie mogłam się doczekać, ale trochę się też bałam, bo nie rozumiałam jak można jeść ogień i nie zostać poparzonym. Ale do tej pory widziałam to tylko na zdjęciach.

Wyjaśniam: paan jest to liść beetle (nie mogłam znaleźć polskiego tłumaczenia), z anyżem, kardamonem, goździkami, orzechami beetle, czereśniami i miętą. Następnie liść jest podpalany i wkładany wprost do Waszych ust.
Kiedy dotarliśmy na miejsce i zobaczyłam jak sprzedawca wpycha jakiemuś mężczyźnie podpalony pan do ust byłam, delikatnie mówiąc, przerażona. Przez ułamek sekundy zastanawiałam się nawet czy nie uciec, ale tyle o tym rozmawialiśmy z A. i on się tak bardzo cieszył, że mnie tu przyprowadził i nawet filmik postanowił nagrać - który możecie zobaczyć niżej. Tak, jest to filmik o tym jak zostałam bohaterką hehehe.

Natomiast nie zostałam jakąś szczególną fanką fire paan. Nie powaliło mnie na kolana, sos jest bardzo intensywny i jest go tak dużo, że połowa wylądowała na mojej brodzie i torebce. Natomiast uczucie połykania ognia jest niesamowite i wyzwalające. Kubki smakowe szaleją! Za to później wzięliśmy paan oblany czekoladą. I to już była miazga....
Tak, Indie to street food. Jeden kęs i jesteś w niebie. Nie wszystko Was zachwyci ale odkrywanie nowych smaków to jedna z najbardziej intensywnych i ekscytujących rzeczy w tym kraju. Smacznego!

(irrakuri)India is a paradise of food. But not just any food. India is famous for its street food. Best in the world. I do not fear saying that if you've have not tried anything from the street then you know really little about India. Because really!! there is a whole lot of street food available . Of course, it's likely that you will have an upset stomach. This is a real shock to our body, climate change, the continent, the other bacterial flora, much more spices and the intensity of flavors! But it's worth the risk, because after the first bite you feel like in heaven. Before departure I highly recommend drinking yoghurt and eating bananas. A glass of vodka on site, from time to time, it does not hurt, and when you clean your teeth - rinse them with mineral water, and ofcourse drink that bottled mineral water, and there is a good chance that nothing you will not enjoy, or your stomach will celebrate with you gently.

I'm officially in love with jalebi, golgappas and faluda but that we write on the date and at the very beginning of August we will have plenty of opportunity for doing so (deduct minutes !!!!).

Today about How I ATE fire. Today I will tell you about the paan (betel leafwrapped sweet ).
It is important to eat on the street, where crowds always gather, the locals. It is a guarantee that is delectable and must be freshly prepared because the product descends rapidly.We visited the place where this fire paan is very popular . A. told me about it earlier. I was thrilled and could not wait, but also a little scared, because I did not understand how you can eat fire and not be scalded. But so far I only saw the pictures.

In the investigation paan (Beetle leaf)(could not find a Polish translation)is with anise, cardamom, cloves, beetle nuts, cherries and mint. Then the leaf is fired up and pushed directly into your mouth.
When we got there and saw how the vendor feeds a paan set on fire to a man, to put it mildly, i was terrified. For a split second I wondered even if can escape, but A talked so much about it, and he enjoyed so much, that it led me here and even decided to a record video - which you can see below. Yes! this is a video of how I became a heroine hehehe.

On the other hand I was not a particular fan of fire paan. It did not make me go weak in my knees, the flavours were very intense and my mouth was so full that half landed on my chin and my purse. While the feeling of swallowing fire is awesome and liberating. Taste buds go wild! But later we took paan drenched in chocolate. And that was just pure tastegasm ....

Yes!!, India is another word for street food. One bite and you're in heaven. Not everything will impress you but the 
discovery of new flavors is one of the most intense and exciting things in this country. Bon Appetit!

Comments

Popular posts from this blog

Indie, czy warto? - Natalia / India, is it worth it? - Natalia

Top 10 ulicznego jedzenia w New Delhi / Top 10 of street food in New Delhi

Przepis na : Łodygi Kalafiora / Recipe for Gobhi ke danthal